Sprijin pentru crearea de piețe locale/magazine de desfacere în sectoarele agricol şi pomicol

Programul Național de Dezvoltare Rurală 16.4 și 16.4a

 

*Data limită până la care acceptăm proiecte noi pentru această linie de finanțare este 13 octombrie 2017.

Beneficiari:

Cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă în parteneriat cu:

 • Fermieri
 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici
 • Organizații neguvernamentale
 • Consilii locale
 • Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație

Valoarea maximă a finanțării: 

100.000 Euro/proiect

Finanțare nerambursabilă:

50-100%

Alocarea financiară: 3.900.000 Euro

Sectorul Agricol: 1.900.000 Euro (PNDR 16.4)

Sectorul Pomicol: 2.000.000 Euro (PNDR 16.4a)

Activități sprijinite:

 • Crearea/dezvoltarea unui lanț scurt de aprovizionarea
 • Crearea/dezvoltarea piețelor locale (cu produse alimentare)

Cheltuieli eligibile:

Intensitatea finanțării: 100%

 • Studii și planuri: plan de marketing (comision de succes), analize de piață, concept de marketing
 • Costurile de funcționare a cooperării: transport și subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurnă); onorarii ale personalului (ex. angajat salariat activități secretariat); închiriere spații de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării
 • Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare
 • Chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, standuri de comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu) etc.
 • Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților descrise în proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/entități, inclusiv cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de proiect. (ex. servicii de transport fără marja prestatorului)

Intensitatea finanțării: 50-90%

 • Cheltuieli de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului, crearea/achiziționarea/protejarea mărcii înregistrate
 • Construcții aferente activității de producție, procesare și comercializare (modernizare, construcție), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect
 • Aplicații software adecvate activității descrise în proiect

Cea mai recentă referință privind colaborarea cu noi pentru dezvoltarea unei piețe locale prin amenajarea celui mai mare târg de animale din România conform standardelor europene este Asociația Composesorală Viitorul Satu Nou de Jos - Maramureș, pentru care am atras o finanțare nerambursabilă de 100.000 Euro din valoarea totală a proiectului de 454.686 Euro.


Sprijin pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse și procese în sectoarele agricol şi pomicol

Programul Național de Dezvoltare Rurală 16.1 și 16.1a

 

Beneficiari:

Cel puțin un fermier /un grup de producători /o cooperativă /altă formă de asociere și minim un partener:

 • cu domeniul de activitate de cercetare
 • cu domeniul principal de activitate în sectorul agro-alimentar, respectiv procesarea/comercializarea fructelor din sectorul pomicol sau producția de ambalaje și alte produse destinate sectorului pomicol

Valoarea maximă a finanțării: 

500.000 Euro/proiect

Finanțare nerambursabilă:

50-100%

Alocarea financiară: 12.453.822 Euro

6.676.044 Euro (PNDR 16.1)

5.777.778 Euro (PNDR 16.1a)

Direcții de cercetare:

Dezvoltarea de produse, tehnici, procese, proiecte pilot pentru:

 • Reducerea meteo-dependenţei producţiilor culturilor de câmp
 • Valorificarea eficientă în hrana animalelor de fermă a resurselor furajere
 • Diversificarea materiilor prime agricole cu proprietăţi nutritive superioare în vederea obţinerii de alimente sănătoase
 • Valorificarea biomasei (deşeurilor) din sectorul agricol
 • Obţinerea de suplimente alimentare din produse agricole
 • Agricultură de precizie
 • Tehnici inovatoare de creștere a randamentului și/sau calității produselor, inclusiv combaterea bolilor și dăunătorilor

Cheltuieli eligibile:

Intensitatea finanțării: 100%

 • Studii pregătitoare, studii de fezabilitate, plan proiect
 • Cheltuieli de funcționare a Grupului Operațional: transport și subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurnă); onorarii ale personalului (ex. angajat salariat activități secretariat); închiriere spații de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării
 • Costuri directe: chirii pentru echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu); cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților descrise în proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/entități, inclusiv cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de proiect. (ex. servicii de transport fără marja prestatorului);
 • Cheltuieli generate de diseminarea rezultatelor (organizare evenimente, pliante, publicații etc.)

Intensitatea finanțării: 50-90%

 • Investiții de modernizare/construcție clădiri, echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect
 • Aplicații software adecvate activității descrise în proiect