Oportunități de finanțare nerambursabilă

Programul Operațional Regional

Promovarea spiritului antreprenorial

Programul Operațional Regional 2.1 B

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Investiţii în agricultură și în ferme de animale

Programul Național de Dezvoltare Rurală 4.1

 

 

Investiții în exploatații pomicole

Programul Național de Dezvoltare Rurală 4.1a

 

 

Sprijin pentru industria alimentară

Programul Național de Dezvoltare Rurală 4.2/4.2a

 

 

Sprijin pentru industria alimentară

Programul Național de Dezvoltare Rurală 4.2/4.2a schemă

 

Tineri fermieri

Programul Național de Dezvoltare Rurală 6.1

 

 

Sprijin pentru lanțurile de aprovizionare

Programul Național de Dezvoltare Rurală 16.4/16.4a

 

 

Exploatarea turistică a patrimoniului cultural de interes local

Programul Național de Dezvoltare Rurală 7.6

 

 

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Sprijin pentru investițiile productive în acvacultură

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime II.2

 

 

Sprijin pentru prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime IV.4

 

Programe finanțate din bugetul de stat

 

Start-Up Nation

Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii

 

 

Stimularea investițiilor IMM-urilor

Ajutor de Stat pentru IMM-uri - Scale-Up

 

 

Sprijinirea întreprinderilor producătoare - Microindustrializare

Programul Național Multianual de Microindustrializare

 

 

Sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural

Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural

 

Programul Operațional Competitivitate

Programe naţionale pentru sprijinirea cercetării-inovării

Cecuri de inovare

P 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

 

 

Proiect experimental demonstrativ

P 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

 

 

Proiect de transfer la operatorul economic

P 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

 

Programul Operațional Infrastructura Mare

Programul pentru producatorii din sectorul vitivinicol

Solicitați o consultanță GRATUITĂ chiar la sediul Dvs!

Completând formularul veți primi mai multe informații despre oportunitățile de finanțare nerambursabilă potrivite pentru Dvs.

*Câmp obligatoriu

• vă oferim mai multe informații - GRATUIT
• verificăm eligibilitatea firmei și a ideilor de investiții - GRATUIT
• elaborăm cererea de finanțare
• vă oferim servicii de proiectare prin partenerul nostru Goodwill Energy
• vă oferim consultanță pe perioada de implementare / post-implementare