Prin Goodwill Energy - parte a grupului Goodwill - vă oferim servicii de proiectare

5 motive pentru care Goodwill Energy este partenerul ideal pentru servicii de proiectare şi arhitectură:

1. Servicii complete de arhitectură şi proiectare pentru investiţii private și publice, inclusiv documentaţii tehnice specifice proiectelor realizate cu ajutorul fondurilor nerambursabile;
2. Soluții integrate la cheie pentru investiţii finanţate prin fonduri nerambursabile: prin echipa Goodwill Energy – Goodwill Consulting beneficiaţi de un pachet complet de servicii de proiectare şi de consultanţă în fonduri nerambursabile;
3. Responsabilitate centralizată: un singur grup de firme este responsabil de întreaga derulare a proiectului de investiţii, atât în ceea ce privește partea de consultanță cât și partea de proiectare;
4. Comunicare eficientă: o singură persoană de contact va fi responsabilă pentru fluxul de informații între beneficiar și echipa de consultanță și proiectare;
5. Succes garantat: atât în ceea ce privește serviciile de consultanță cât și pentru cele de proiectare beneficiați de garanții.

 

Servicii oferite

Serviciile noastre se adresează atât mediului privat cât și autorităților și instituțiilor publice. Oferim soluții complete pentru construcții noi, dar și pentru extinderi, reabilitări și modernizare clădiri existente. Pachetele de servicii pot include soluții și echipamente pentru eficientizarea consumului de energie folosind surse de energii regenerabile.

Ideea de a oferi servicii pe bază de comision de succes și în sfera de arhitectură și proiectare asigură libertatea clienților de a-și alege exact pachetele de servicii de care au nevoie. În acest fel, pachetele de oferte urmăresc întocmai solicitările diferitelor linii de finanțare, clientul având posibilitatea de continua colaborarea doar în cazul în care proiectul său este selectat spre finanțare.

 

Oferta valabilă pentru proiectele din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (liniile de finanțare: 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 4.2 schemă, 4.2a schemă, 6.4) și Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Descrierea serviciilor Clienți Goodwill Consulting Ofertă Standard

1. Preț de bază:
- analiza documentelor necesare 
- vizită la fața locului
- realizarea temei de proiectare
- realizarea releveului (în cazul clădirilor existente)

450 euro 800 euro

2. Documentație tehnică în vederea depunerii cererii de finanțare:
- întocmirea documentației pentru obținerea Certificatului de Urbanism
- planuri 2D și 3D
- realizarea documentației Studiu de Fezabilitate (arhitectură, rezistență, instalații și branșamente)
- întocmirea documentației pentru obținerea Avizului de Mediu
- devizele investiției
- întocmirea documentației pentru obținerea avizului de la Autoritatea Națională pentru Turism (ANT)

7 euro / m2 8 euro / m2

*3. Proiect Tehnic:
- realizarea Proiectului tehnic și Detalii de execuție
- întocmirea Documentației Tehnice pentru Autorizația de Construire (DTAC)
- întocmirea documentațiilor pentru organizarea procedurii de achiziție lucrări (caiete de sarcini, liste cu cantități, formulare deviz-ofertă, etc.)

7 euro / m2 8 euro / m2

*4. Asistență tehnică:
- asigurarea asistenței tehnice pe toată perioada de implementare (execuția construcției)
- participarea proiectantului la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția finală, la terminarea lucrărilor

500 euro 1000 euro

*Serviciile prezentate se vor presta doar în cazul în care proiectul este selectat spre finanțare. 
Prețurile nu conțin TVA.
Serviciile prezentate nu includ studiile de teren și expertiza tehnică (în cazul clădirilor existente).
Cheltuielile de proiectare sunt eligibile și se pot recupera.

Solicitați o consultanță GRATUITĂ și o ofertă personalizată!

Completând formularul veți primi mai multe informații despre oportunitățile de finanțare nerambursabilă potrivite pentru Dvs.

*Câmp obligatoriu

• vă oferim mai multe informații - GRATUIT
• verificăm eligibilitatea ideilor de investiții - GRATUIT
• elaborăm cererea de finanțare
• vă oferim servicii de proiectare prin partenerul nostru Goodwill Energy
• vă oferim consultanță pe perioada de implementare / post-implementare