Oportunități de finanțare nerambursabilă în domeniile agricol și pomicol | Programul Național de Dezvoltare Rurală 16.4 /16.4a și 16.1/16.1a

PNDR 16.4 și 16.4a – Sprijin pentru crearea de piețe locale/magazine de desfacere în sectoarele agricol şi pomicol 

Valoarea maximă a finanțării este de 100.000 Euro/proiect Euro/proiect

Beneficiari:

Cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă în parteneriat cu:
  • Fermieri
  • Microîntreprinderi și întreprinderi mici
  • Organizații neguvernamentale
  • Consilii locale
  • Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică

Pentru a afla mai multe informații și pentru a beneficia de o consultanță GRATUITĂ accesați linkul: https://goo.gl/zEyPCE.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

PNDR 16.1 și 16.1a – Sprijin pentru dezvoltarea proiecte pilot, noi produse și procese în sectoarele agricol şi pomicol

Valoarea maximă a finanțării este de 500.000 Euro/proiect Euro/proiect

Beneficiari:

Cel puțin un fermier /un grup de producători/o cooperativă/altă formă de asociere și minim un partener:
  • cu domeniul de activitate de cercetare
  • cu domeniul principal de activitate în sectorul agro-alimentar, respectiv procesarea/comercializarea fructelor din sectorul pomicol sau producția de ambalaje și alte produse destinate sectorului pomicol

Pentru a afla mai multe informații și pentru a beneficia de o consultanță GRATUITĂ accesați linkul: https://goo.gl/zEyPCE.

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 16.4 /16.4a și 16.1/16.1a

2.500.000 Euro nerambursabili pentru domeniul panificației | LANSARE: Schema de ajutor de stat GBER, aferentă submăsurii PNDR 4.2

Dezvoltați o afacere competitivă și durabilă în industria de panificație cu oportunitatea de finanțare nerambursabilă oferită prin intermediul Schemei de ajutor de stat GBER, aferentă submăsurii PNDR 4.2, destinată investițiilor iniţiale pentru procesarea și marketingul produselor agricole, în vederea obţinerii de produse neagricole.

Valoarea maximă a finanțării este de 2.500.000 Euro/proiect

Beneficiari: PFA, II, IF, microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari, cooperative și grupuri de producători care realizează în mediul urban sau rural investiţii pentru procesarea și marketingul produselor din domeniul panificației.

Pentru a afla mai multe informații și pentru a beneficia de o consultanță GRATUITĂ accesați linkul: https://goo.gl/jkHqYw.

 

Schema GBER PNDR 4.2

450.000 Lei nerambursabili pentru întreprinderile producătoare | Programul Național Multianual de Microindustrializare

A fost anunțată relansarea Programului Național Multianual de Microindustrializare destinat stimulării și dezvoltării întreprinderilor producătoare.

Valoarea maximă a finanțării este de 450.000 Lei/proiect, iar beneficiarii pot fi:
• întreprinderile mici și mijlocii cu minim 1 exercițiu financiar încheiat, din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru
• microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii din regiunea de dezvoltare București-Ilfov, cu minim 1 exercițiu financiar încheiat

Data estimativă lansare: 21 august 2017

Termen estimativ de depunere a proiectelor: 31 august 2017

Data până la care puteți stabili o întâlnire cu reprezentanții noștri este: 7 august 2017.

Pentru a afla mai multe informații și pentru a beneficia de o consultanță GRATUITĂ accesați linkul: https://goo.gl/D6yijY.

Microindustrializare 2017

Sprijin pentru investiții productive în acvacultură | Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime – Măsurile II.2 și IV.4

Noi linii de finanțare nerambursabilă redeschise

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 relansează apelul de proiecte pentru măsurile II.2 și IV.4.

Măsura II.2 vizează toate tipurile de investiții legate de valoarea adăugată a produselor, creșterea producției și a eficienței resurselor, inclusiv tratarea deșeurilor și activități complementare legate de activitățile de bază de acvacultură ale întreprinderii.

Măsura IV.4 țintește înființarea și/sau modernizarea unităților de procesare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese, creșterea numărului de locuri de muncă, economii de energie, reducerea impactului asupra mediului.

Această sesiune de depunere a proiectelor este deschisă până la data de 02.09.2017.

Pentru a afla mai multe informații și pentru a beneficia de o consultanță GRATUITĂ accesați linkul https://goo.gl/zq3QN6.

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime Măsurile II.2 și IV.4

Programul Operațional Infrastructură Mare 6.2

Programul Operațional Infrastructură Mare 6.2 reprezintă o oportunitate de finanțare nerambursabilă destinată producătorilor industriali cu scopul de a sprijini identificarea şi implementarea unor măsuri de eficienţă energetică.

Prin Programul Operațional Infrastructură Mare 6.2 se urmărește introducerea de sisteme de monitorizare pentru sporirea economiilor în consumul de energie şi evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul societăţilor sprijinite.

Depunerea proiectelor se face până la data de 17.10.2017.

Pentru a afla mai multe informații și pentru a beneficia de o consultanță GRATUITĂ accesați linkul https://goo.gl/j2AlNl.

Programul Operațional Infrastructură Mare 6.2