450.000 Lei nerambursabili pentru întreprinderile producătoare

Programul Național Multianual de Microindustrializare

- CONSULTARE PUBLICĂ -

Beneficiari:

întreprinderile mici și mijlocii cu minim 1 exercițiu financiar încheiat din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru

microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii din regiunea de dezvoltare București-Ilfov, cu minim 1 exercițiu financiar încheiat

localizare: mediul urban sau rural

Valoarea maximă a finanțării: 

450.000 Lei/proiect

Finanțare nerambursabilă: 90%

Contribuție proprie: 10%

Alocare financiară: 

74.359.000 Lei

Cheltuieli eligibile:

Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC

Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale

Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G

Brevete, mărci de produse și servicii, licențe, software

Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie

Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale

Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate

Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, inclusiv surse de energie regenerabilă

Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare

Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale

Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite

Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei

Solicitați mai multe informații și o consultanță GRATUITĂ!

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.

*Câmp obligatoriu

• vă oferim mai multe informații - GRATUIT
• verificăm eligibilitatea firmei și a ideilor de investiții - GRATUIT
• elaborăm cererea de finanțare
• vă oferim servicii de proiectare prin partenerul nostru Goodwill Energy
• vă oferim consultanță pe perioada de implementare / post-implementare