Finanțare nerambursabilă pentru dezvoltare de software, aplicații, soluții IT prin POC 2.2.1

Acceptăm aplicanți pentru consultanță gratuită până în 18 Februarie

Beneficiari

  • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) centrate pe domeniul TIC 

 

  • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii)/ Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

Valoarea finanțării

min. 500.000 Euro – 

max. 3.500.000 Euro

 

Alocarea financiară:

29.062.500 Euro

Intensitate:

  • Pentru cheltuieli de personal: max. 80% 
  • Pentru investiţii: max. 70% 

Cheltuieli eligibile:

Ajutoarele regionale pentru investiţii – intensitatea maximă: 70%

Achiziţionare de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune)

Amenajare data center

Achiziţionarea aplicaţiilor software/ licenţelor necesare implementării proiectului

Realizarea unui website/ portal şi achiziţionarea numelui de domeniu

Achiziția de imobile/terenuri

 

Ajutoarele pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare – intensitate maximă: 80%

Cheltuielile cu personalul: cercetători, tehnicieni şi alţi membri ai personalului auxiliar

Achiziții de servicii de dezvoltare de la terți, brevete/ licențe din surse externe

 

Ajutor de minimis – intensitate maximă: 100%

Cheltuieli privind cercetarea de piață

Cheltuieli de informare şi publicitate

Cheltuieli pentru instruire/ formare profesională specifică

Cheltuieli pentru auditare intermediară/ finală a proiectului: auditare financiară și auditare tehnică

Cheltuieli aferente managementului intern de proiect

Cheltuieli cu abonamente şi cotizaţii necesare pentru implementarea proiectului

Alege liderii fondurilor nerambursabile din România

O parte dintre beneficiarii proiectelor câștigate în sesiunea anterioară POC 2.2.1, care ne recomandă sunt:

În urma trimiterii formularului completat un reprezentant vă va contacta pentru a stabili o întâlnire la sediul Dvs., unde veți beneficia de verificarea gratuită a eligibilității firmei, a ideilor de investiție și evaluarea șanselor de câștig. 

 

• vă oferim mai multe informații – GRATUIT

• verificăm eligibilitatea ideilor de investiții – GRATUIT

• elaborăm cererea de finanțare

• vă oferim servicii de proiectare prin partenerul nostru Goodwill Studio

• vă oferim sisteme fotovoltaice prin partenerul nostru Goodwill Energy 

• vă oferim consultanță pe perioada de implementare / post-implementare 

 

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. – www.gwconsulting.ro – office@gwconsulting.ro – tel.: 0264-484776, 0364-100732, – fax: 0364-100733