Oportunități de finanțare nerambursabilă

Programul Operațional Regional

Sprijinirea microîntreprinderilor

Programul Operațional Regional 2.1 A

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Investiții în exploatații pomicole

Programul Național de Dezvoltare Rurală 4.1a

 

Sprijin pentru industria alimentară

Programul Național de Dezvoltare Rurală 4.2/4.2a

 

Sprijin pentru industria alimentară

Programul Național de Dezvoltare Rurală 4.2/4.2a schemă

 

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Sprijin pentru investițiile productive în acvacultură

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime II.2 

Programe finanțate din bugetul de stat

 Start-Up Nation

Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii

Oferim consultanță gratuită începând cu luna octombrie pentru Start-Up Nation 2019*.

*Pentru sesiunea de proiecte Start-Up Nation 2018 am atins capacitatea noastră maximă de a oferi consultanță, astfel acceptăm proiecte pentru anul viitor.

Sprijinirea întreprinderilor producătoare - Microindustrializare

Programul Național Multianual de Microindustrializare

Acceptăm proiecte doar pentru anul viitor.

Programe naţionale pentru sprijinirea cercetării-inovării

Cecuri de inovare

P 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Programul Operațional Infrastructura Mare