Oportunități de finanțare nerambursabilă

Programul Operațional Regional

Sprijinirea microîntreprinderilor

Programul Operațional Regional 2.1 A

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Investiții în exploatații pomicole

Programul Național de Dezvoltare Rurală 4.1a

 

Sprijin pentru industria alimentară

Programul Național de Dezvoltare Rurală 4.2/4.2a

 

Sprijin pentru industria alimentară

Programul Național de Dezvoltare Rurală 4.2/4.2a sch

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Sprijin pentru investițiile productive în acvacultură

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime II.2 

Programe finanțate din bugetul de stat

 Start-Up Nation

Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii

Oferim consultanță gratuită începând cu luna octombrie pentru Start-Up Nation 2019*.

*Pentru sesiunea de proiecte Start-Up Nation 2018 am atins capacitatea noastră maximă de a oferi consultanță, astfel acceptăm proiecte pentru anul viitor.

Sprijinirea întreprinderilor producătoare - Microindustrializare

Programul Național Multianual de Microindustrializare

Acceptăm proiecte doar pentru anul viitor.

Programe naţionale pentru sprijinirea cercetării-inovării

Cecuri de inovare

P 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Programul Operațional Infrastructura Mare

Sprijin pentru producători de energie din resurse regenerabile

Programul Operațional Infrastructura Mare 6.1

 

 

Sprijin pentru monitorizarea consumului de energie

Programul Operațional Infrastructura Mare 6.2

Sprijin pentru sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă

Programul Operațional Infrastructura Mare 6.4