Suntem singura firmă de consultanţă în fonduri nerambursabile din România care oferim clienților cinci tipuri de garanţii, prin care vă asigurăm că suma investită în colaborarea cu noi va fi o afacere profitabilă:

Garanția monitorizării:

Veți primi suma de 300 Euro, de fiecare dată când nu sunteți înștiințat în maxim 2 zile lucrătoare de la apariția unor noi apeluri naţionale de finanţare nerambursabilă prin Fonduri Structurale 2014-2020, sau PNDR 2014-2020, ale căror condiţii de eligibilitate le-ați putea îndeplini.

Garanția de formă:

Oferim Beneficiarului această garanţie împotriva respingerii din motive de formă a cererii de finanţare. Ne obligăm ca, în cazul în care niciuna dintre cererile de finanţare depuse spre evaluare nu este declarată câştigătoare şi o cerere de finanţare înaintată este respinsă datorită nerespectării condiţiilor de formă, să returnăm Prețul de bază.

Garanția valorii câștigate:

În cazul în care aceasta este imputabilă Prestatorului, iar Beneficiarul și-a respectat obligațiile lui privind trimiterea informațiilor și documentelor necesare în implementare, Prestatorul renunță la ultima tranșă, respectiv 25% din comisionul de succes.

Garanția investiției:

Ne obligăm să restituim Preţul de bază încasat în cazul în care, dintr-un număr mai mare de 2 Cereri de finanţare trimise spre evaluare, niciuna dintre cereri nu este declarată câştigătoare, indiferent de motiv.

Garanția de succes:

Garantăm că dintr-un număr mai mare de 5 Cereri de finanţare trimise Finanţatorului, cel puţin 4 vor fi declarate acceptate spre finanțare, în caz contrar, vom restitui Beneficiarului preţul de bază încasat, indiferent de motivul respingerii Cererilor de finanţare.