Cecuri de inovare

Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2.1

Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

 

Sunt eligibile activitățile de cercetare-dezvoltare realizate de un furnizor de servicii de cercetare-dezvoltare

(unităţi publice, de ex: Universităţi, Institute de cercetare) în interesul şi la comanda beneficiarului.

 

Beneficiari:

Întreprinderile micro, mici şi mijlocii

 

Valoarea maximă a finanțării: 

45.000 Lei/proiect

 

Finanțare nerambursabilă: 90%

Contribuție proprie: 10%

 

 

 Alocarea financiară pentru 2017: 

6.750.000 Lei

 

Cheltuieli eligibile:

1. Cheltuieli directe:

- cheltuieli de personal pentru membrii echipei, angajați ai Furnizorului de servicii

- cheltuieli cu logistica:

a. cheltuieli privind stocurile: materii prime, materiale consumabile, inclusiv material auxiliare, piese de schimb, semințe și materiale de plantat sau furaje, obiecte de inventar, materiale nestocate, organisme vii, plante sau animale; 

b. cheltuieli cu serviciile executate de terți numai pentru taxe de protejare a proprietății intelectuale sau industriale, în țară sau în străinătate, dar nu mai mult de 30% din valoarea cecului de inovare.

2. Cheltuieli indirecte: sunt de maximum 10% din cheltuielile directe.