Sprijin pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse și procese în sectoarele agricol și pomicol

Programul Național de Dezvoltare Rurală 16.1 și 16.1a

 

Beneficiari:

Cel puțin un fermier /un grup de producători /o cooperativă /altă formă de asociere și minim un partener:

 • cu domeniul de activitate de cercetare
 • cu domeniul principal de activitate în sectorul agro-alimentar, respectiv procesarea/comercializarea fructelor din sectorul pomicol sau producția de ambalaje și alte produse destinate sectorului pomicol

Valoarea maximă a finanțării: 

500.000 Euro/proiect

Finanțare nerambursabilă: 50-100%

Contribuție proprie: 0-50%

Alocarea financiară: 12.453.822 Euro

6.676.044 Euro (PNDR 16.1)

5.777.778 Euro (PNDR 16.1a)

Direcții de cercetare:

Dezvoltarea de produse, tehnici, procese, proiecte pilot pentru:
 • Reducerea meteo-dependenţei producţiilor culturilor de câmp
 • Valorificarea eficientă în hrana animalelor de fermă a resurselor furajere
 • Diversificarea materiilor prime agricole cu proprietăţi nutritive superioare în vederea obţinerii de alimente sănătoase
 • Valorificarea biomasei (deşeurilor) din sectorul agricol
 • Obţinerea de suplimente alimentare din produse agricole
 • Agricultură de precizie
 • Tehnici inovatoare de creștere a randamentului și/sau calității produselor, inclusiv combaterea bolilor și dăunătorilor

Cheltuieli eligibile:

Intensitatea finanțării: 100%
 • Studii pregătitoare, studii de fezabilitate, plan proiect
 • Cheltuieli de funcționare a Grupului Operațional: transport și subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurnă); onorarii ale personalului (ex. angajat salariat activități secretariat); închiriere spații de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării
 • Costuri directe: chirii pentru echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu); cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților descrise în proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/entități, inclusiv cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de proiect. (ex. servicii de transport fără marja prestatorului);
 • Cheltuieli generate de diseminarea rezultatelor (organizare evenimente, pliante, publicații etc.)
Intensitatea finanțării: 50-90%
 • Investiții de modernizare/construcție clădiri, echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect
 • Aplicații software adecvate activității descrise în proiect