Sprijin pentru crearea de piețe locale/magazine de desfacere în sectoarele agricol şi pomicol

Programul Național de Dezvoltare Rurală 16.4 și 16.4a

 

Beneficiari:

Cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă în parteneriat cu:

 • Fermieri
 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici
 • Organizații neguvernamentale
 • Consilii locale
 • Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație

Valoarea maximă a finanțării: 

100.000 Euro/proiect

Finanțare nerambursabilă: 50-100%

Contribuție proprie: 0-50%

Alocarea financiară: 3.900.000 Euro

Sectorul Agricol: 1.900.000 Euro (PNDR 16.4)

Sectorul Pomicol: 2.000.000 Euro (PNDR 16.4a)

Activități sprijinite:

 • Crearea/dezvoltarea unui lanț scurt de aprovizionarea
 • Crearea/dezvoltarea piețelor locale (cu produse alimentare)

Cheltuieli eligibile:

Intensitatea finanțării: 100%
 • Studii și planuri: plan de marketing (comision de succes), analize de piață, concept de marketing
 • Costurile de funcționare a cooperării: transport și subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurnă); onorarii ale personalului (ex. angajat salariat activități secretariat); închiriere spații de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării
 • Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare
 • Chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, standuri de comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu) etc.
 • Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților descrise în proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/entități, inclusiv cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de proiect. (ex. servicii de transport fără marja prestatorului)
Intensitatea finanțării: 50-90%
 • Cheltuieli de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului, crearea/achiziționarea/protejarea mărcii înregistrate
 • Construcții aferente activității de producție, procesare și comercializare (modernizare, construcție), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect
 • Aplicații software adecvate activității descrise în proiect

Momentan nu mai acceptăm proiecte noi pentru această linie de finanțare, însă vă puteți înscrie pentru a vă pregăti din timp pentru relansarea ce va avea loc în viitor.