Investiți acum în pomicultură și accesați
1.050.000 Euro nerambursabili!

Programul Național de Dezvoltare Rurală 4.1a

- APEL AFLAT ÎN PREGĂTIRE - 

PNDR4.1a

De ce GOODWILL CONSULTING?

Alegeți-ne partener ai afacerii Dvs. și beneficiați de un pachet integrat de beneficii ce constă în:

  • Servicii pentru întocmirea studiului tehnic de înființare plantație și a studiului pedologic, prin intermediul unui partener Goodwill - inginer agronom
  • Servicii de consultanță tehnică pentru investiția pe care doriți să o realizați

Beneficiari:

• fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate*
• cooperative, grupuri de producători, composesorate*
• start-up-uri
* cu o dimensiune a exploataţiei agricole de minim 4.000 SO

 

ef41ec9e-f148-453c-93b4-62823ff58a4a

Valoarea maximă a finanțării:

1.050.000 Euro/proiect

 

Intensitatea finanțării:

Finanțare nerambursabilă: 50-90%

 

Activități eligibile:
 
  • Înfiinţarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantațiilor pomicole şi modernizarea parcului de mașini şi utilaje agricole
  • Înfiinţarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor
  • Înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiţii in vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundară a proiectului
  • Producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu
  • Instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu
  • Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări
  • Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri
  • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

• oferim mai multe informații - GRATUIT
• verificăm eligibilitatea solicitantului și a ideilor de investiții - GRATUIT
• elaborăm cererea de finanțare
• oferim servicii de proiectare prin partenerul nostru Goodwill Energy
• oferim consultanță pe perioada de implementare / post-implementare

 

Solicitați o consultanță GRATUITĂ chiar la sediul Dvs!

Completând formularul veți primi mai multe informații despre oportunitățile de finanțare nerambursabilă potrivite pentru Dvs.

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.

*Câmp obligatoriu

• vă oferim mai multe informații - GRATUIT
• verificăm eligibilitatea firmei și a ideilor de investiții - GRATUIT
• elaborăm cererea de finanțare
• vă oferim servicii de proiectare prin partenerul nostru Goodwill Energy
• vă oferim consultanță pe perioada de implementare / post-implementare