Accesați max. 2.500.000 Euro nerambursabili pentru afacerea Dvs.

Sprijin pentru industria alimentară

Programul Național de Dezvoltare Rurală 4.2 și 4.2a

 

Vă informăm că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a lansat sesiunea de depunere a proiectelor în cadrul Submăsurii PNDR 4.2 destinată sprijinirii investiţiilor în procesarea/ marketingul produselor agricole pentru anul 2018 cu o alocare financiară de 203.000.000 de euro! Proiectele se pot depune începând cu data de 3 august 2018.

Beneficiari:

IMM, întreprinderi mari, cooperative, grupuri de producători din mediul rural/urban (cu excepția ITI Delta Dunării) din următoarele domenii de activitate:

 

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor (inclusiv a cartofilor)

Fabricarea sucurilor de fructe și legume

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Fabricarea altor produse alimentare

Fabricarea zahărului

Prelucrarea ceaiului și cafelei

Fabricarea de mâncăruri preparate

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

Valoarea maximă a finanțării: 

2.500.000 Euro/proiect (m. 4.2)

1.500.000 Euro/proiect (m. 4.2a)

Finanțare nerambursabilă: 40-50%

Contribuție proprie: 50-60%

Cheltuieli eligibile:

Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de colectare, depozitare, sortare, condiționare, procesare și comercializare;

Construcţii destinate protecţiei mediului (aferente investițiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES), energie regenerabilă, eficiență energetică), infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect;

Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate;

Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii, respectarea noilor standarde europene;

Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor; înfiintarea unui site, etichetarea - crearea conceptului, creare marcă înregistrată/brand);

Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară;

Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente, licenţe, software;

Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management;

TVA aferentă cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA (în cazul solicitanților neplătitori de TVA).

Solicită mai multe informații și o consultanță GRATUITĂ!

*Câmp obligatoriu

În urma trimiterii formularului completat vei fi contactat de către colegele noastre pentru a îți oferi mai multe informații și beneficia de verificarea gratuită a eligibilității firmei, a ideilor de investiție și evaluarea șanselor de câștig. 

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.

• îți oferim mai multe informații - GRATUIT
• verificăm eligibilitatea firmei și a ideilor de investiții - GRATUIT
• elaborăm cererea de finanțare
• îți oferim servicii de proiectare prin partenerul nostru Goodwill Energy
• îți oferim consultanță pe perioada de implementare / post-implementare