Sprijin pentru producători de energie din resurse regenerabile

Programul Operațional Infrastructura Mare 6.1

Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) - Producție

 

Beneficiari:

>> Societăţile care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării (cel puțin 60% din totalul energiei produse)

Sunt excluse locațiile de implementare din regiunea București-Ilfov, firmele cu sediul în această regiune pot fi eligibile doar dacă realizează investiții în alte regiuni.

Valoarea maximă a finanțării: 

15.000.000 Euro/proiect

Finanțare nerambursabilă: 60-80%

Contribuție proprie: 20-40%

Alocare financiară: 

83.858.824 Euro

Activități eligibile:

>> Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare din biomasă şi biogaz

>> Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din biomasă sau biogaz

>> Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice din biomasă sau biogaz

>> Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a eenergiei termice din energie geotermală