Sprijin pentru sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă

Programul Operațional Infrastructura Mare 6.4

 

Beneficiari:

>> Societățile din industrie care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an și care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an

>> Reprezentantul desemnat al unui parc industrial care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an și care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an pentru investițiile privind producția de energie prin cogenerare de înaltă eficiență și care poate fi:

  • administratorul unui parc industrial

  • distribuitor de energie termică al unui parc industrial 

Sunt excluse locațiile de implementare din Regiunea București-Ilfov, firmele cu sediul în această regiune pot fi eligibile doar dacă realizează investiții în alte regiuni.

Valoarea maximă a finanțării: 

15.000.000 Euro/proiect

Finanțare nerambursabilă: 60-80%

Contribuție proprie: 20-40%

Alocare financiară: 

63.529.412 Euro

Activități eligibile:

>> Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă (maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă;

>> Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale (maximum 8 MWe) provenite din procese industriale.