SUPLIMENTARE BUGET
Programul Operațional Regional 2.1 A - Microîntreprinderi
- ultima șansă în perioada 2014-2020 -

Locațiile de implementare din regiunea de dezvoltare București-Ilfov sunt neeligibile, dar firmele cu sediul în regiunea București-Ilfov pot fi eligibile dacă realizează investiții în alte regiuni.

 

 

Rata de succes a proiectelor câștigate pe programele POR este de 97%.

Beneficiați și Dvs. de expertiza noastră!

 

 

 

Avem o veste excelentă pentru microîntreprinderi: bugetul alocat pentru POR 2.1A a fost suplimentat cu 117.644.706 Euro. Astfel se preconizează lansarea de apeluri noi pentru microîntreprinderile din mediul urban.

Acest program reprezintă ultima şansă în perioada 2014-2020 de a accesa fonduri nerambursabile de până la 200.000 Euro cu rata finanțării de până la 90%.

 

ef41ec9e-f148-453c-93b4-62823ff58a4a

Valoarea finanțării:
min. 25.000 - max. 200.000 Euro/proiect

Finanțare nerambursabilă: max. 90%
Contribuție proprie: min. 10%

Beneficiari:
 
Microîntreprinderi (1-9 angajați) înființate cel târziu la 03.01.2017.
 

Cheltuieli eligibile:
 
 • construcția, modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii
 • echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie
 • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 • realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului (crearea unui magazin virtual)
 • amenajarea terenului, organizarea de șantier, asigurarea utilităților necesare obiectivului
 • cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (studii de teren, avize, acorduri, autorizaţii, proiectare și inginerie, asistență tehnică)
 • cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
 • cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern
 • sevicii de consultanță 
   

Verificați care sunt codurile CAEN eligibile pentru această linie de finanțare: