Serviciile noastre de consultanță, unice pe piață.

Oferim soluţii la cheie: consultanţă pentru întocmirea cererii de finanţare, elaborare studii de fezabilitate, proiecte tehnice de execuţie şi servicii de management de proiect. Astfel, un beneficiu principal al autorităţilor publice locale este responsabilitatea centralizată: un singur grup de firme este responsabil de întreaga derulare a proiectului – atât în ceea ce priveşte partea de consultanţă cât şi partea de proiectare; astfel în cazul eventualelor situaţii problematice nu va mai exista posibilitatea ca responsabilitatea să fie pasată dintr-o parte în cealaltă parte.

În acelaşi timp şi comunicarea între părţi este eficientă: o singură persoană de contact va fi responsabilă pentru fluxul de informaţii între Dvs., echipa de consultanţă şi echipa de proiectare.

Serviciile noastre sunt complexe, pentru că oferim consultanţă în toate domeniile de interes, suntem deschişi la toate investiţiile vizate de clienţii noştri: canalizare şi apă, drumuri, spaţii şi clădiri publice, eficienţă energetică, turism, evenimente culturale, sau orice alt domeniu în care clienţii noştri doresc accesarea de fonduri nerambursabile.

Servicii oferite

Cerere de finanțare

 • Elaborarea cererii de finanțare
 • Completarea anexelor și declarațiilor necesar a fi atașate cererii de finanțare
 • Consiliere în obținerea documentațiilor și avizelor necesar a fi atașate dosarului de finanțare, în funcție de cerințele Finanțatorului
 • Asistență pe perioada de evaluare a cererii de finanțare împreună cu elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificări, până la obţinerea deciziei finale din partea Finanţatorului
 • Consultanță la sediul beneficiarului

Studiu de Fezabilitate / Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție

 • Consultanță pe teren
 • Întocmirea SF / DALI în conformitate cu HG 28/2008
 • Realizarea studiilor de teren (studiu topo și studiu geo)
 • Realizarea analizei Cost – Beneficiu
 • Realizarea Raportului privind stadiul fizic al lucrărilor / Expertizei tehnice de specialitate (în cazul DALI)
 • Realizarea documentației pentru obținerea Certificatului de Urbanism
 • Realizarea documentațiilor pentru obținerea avizelor necesar a fi atașate dosarului de finanțare

Management de proiect

 • Realizarea rapoartelor de progres în funcție de cerințele Finanțatorului
 • Elaborarea cererilor de plată și a cererilor de rambursare pentru cheltuielile realizate
 • Verificarea documentelor primite de la furnizori/executanți
 • Menținerea unui contact permanent cu instituția finanțatoare
 • Consultanță la sediul beneficiarului

Proiect Tehnic și Detalii de Execuție

 • Realizarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție în conformitate cu SF și a legislației în vigoare
 • Realizarea documentației pentru obținerea Autorizației de Construire
 • Realizarea documentației pentru obținerea altor avize și acorduri, dacă este cazul
 • Asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada executării lucrărilor

Servicii cu titlu GRATUIT

 • Consultanţă tehnică pe teren: echipa noastră de ingineri va efectua o vizită pe teren pentru colectarea informaţiilor necesare definitivării planului de proiectare şi pentru pregătirea elaborării studiilor de fezabilitate
 • Verificare eligibilitate: echipa noastră de consultanţă va efectua o vizită pe teren pentru a realiza un raport de eligibilitate pentru proiectele de finanţare nerambursabilă de interes pentru comună/oraș/municipiu (pentru care avem suficient de multe informaţii pentru efectuarea analizei)

Scopul este de a verifica în detaliu eligibilitatea proiectelor de finanţare nerambursabilă de interes pentru Dvs. și de a definitiva şi preciza ofertele de preţ aferente serviciilor de consultanţă şi de proiectare pentru fiecare proiect eligibil în parte.

Alte servicii:

 • Monitorizarea personalizată a oportunităților de finanțare
 • Identificarea proiectelor de finanțare eligibile pentru client
 • Urmărirea oportunităților oferite atât de Uniunea Europeană, Guvernul României cât și din alte surse
 • Consultanță cu privire la sporirea șanselor de succes ale proiectului

Avantajul serviciilor Goodwill Consulting constă în gradul ridicat de personalizare și de complexitate al monitorizării: firma noastră dispune de un departament de monitorizare specializat, care pe lângă publicațiile autorităților competente urmărește noutățile legislative publicate în Monitorul Oficial și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Informațiile vor fi selectate, interpretate, comunicate și explicate din partea consultantului de specialitate – asigurând astfel clienților noștrii un grad de informare ridicat în timp util.

Modul de colaborare cu clienții noștri este un ingredient principal în rețeta succesului. Etapele colaborării au fost proiectate astfel încât să faciliteze elaborarea cererilor de finanțare de succes și implementarea lor în condiții optime. Aceste etape sunt bazate pe ideea că ne autodefinim ca fiind o firmă de outsourcing, adică servicii externalizate. Autoritățile Publice Locale care aleg serviciile Goodwill Consulting beneficiază de serviciile unui consultant de specialitate care va acționa ca și un angajat proactiv al clientului.

Achiziția serviciilor de consultanță va fi realizată cu respectarea normelor şi principiilor OUG 34 / 2006 în ceea ce priveşte derularea achiziţiilor publice: putem trimite oferte informative pentru prospectare de piaţă şi oferte finale de servicii de consultanţă şi de proiectare (după caz) pe baza invitaţiilor şi a caietelor de sarcini primite.