Serviciile noastre de consultanță sunt unice pe piață.

Am fost primii pe piaţă care am oferit pachete de servicii de consultanţă pe bază de abonament, prin care reuşim să acoperim toate nevoile şi exigenţele clienţilor noştri în legătură cu proiectele de finanţare nerambursabilă: monitorizarea personalizată a oportunităţilor de finanţare, elaborarea unui număr nelimitat de cereri de finanţare, organizarea procedurilor de achiziţii, consultanţă pe perioada implementării proiectelor şi multiple garanţii care asigură succesul. Pe lângă serviciile standard prezentate mai jos, putem să vă oferim soluții personalizate pentru aproape orice exigență în domeniul fondurilor nerambursabile.

Complexitatea serviciilor noastre constă în faptul că oferim consultanță în toate domeniile de interes, suntem deschiși la toate investiţiile vizate de clienţii noştri: agricultură, industria prelucrătoare, prestări servicii, domeniul medical, resurse umane, cercetare-dezvoltare şi IT&C, sau orice alt domeniu în care clienţii noştri doresc accesare de fonduri nerambursabile.

Servicii oferite

Monitorizarea personalizată a oportunităţilor de finanţare

 • Identificarea proiectelor de finanţare eligibile pentru client
 • Urmărirea oportunităţilor oferite atât de Uniunea Europeană, Guvernul României cât şi alte surse
 • Consultanţă cu privire la sporirea șanselor de succes al proiectului

Avantajul serviciilor Goodwill Consulting constă în gradul ridicat de personalizare şi de complexitate al monitorizării: firma noastră dispune de un departament de monitorizare specializat care, pe lângă publicaţiile autorităţilor competente, urmăreşte noutăţile legislative publicate în Monitorul Oficial şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Informaţiile vor fi selectate, interpretate, comunicate şi explicate din partea consultantului de specialitate – astfel asigurând clienţilor noştri un grad de informare ridicat în timp util.

Elaborarea proiectului/cererii de finantare

 • Evaluări economico - financiare
 • Planuri de afaceri
 • Studii de fezabilitate
 • Memorii justificative
 • Analiză cost-beneficiu
 • Elaborarea şi completarea declaraţiilor
 • Depunerea proiectelor  (şi documentelor anexe) la instituţia abilitată
 • Asistenţă pe perioada verificării proiectelor (răspuns la eventualele solicitări din partea autorităților)

Modul de colaborare cu clienţii noştri este un ingredient principal în reţeta succesului. Etapele colaborării au fost proiectate astfel încât să faciliteze elaborarea cererilor de finanţare de succes şi implementarea lor în condiţii optime. Aceste etape sunt bazate pe ideea că ne autodefinim ca fiind o firmă de outsourcing, adică de servicii externalizate. Firmele care aleg serviciile Goodwill Consulting beneficiază de serviciile unui consultant de specialitate care va acţiona ca şi un angajat proactiv al clientului. Consultantul nostru va înștiința managementul firmei beneficiare care, la rândul ei poate să-i solicite ajutorul în toate domeniile legate de finanţările nerambursabile.

Consultanţa pe perioada de implementare și post-implementare, organizarea procedurilor de achiziţii

 • Elaborare rapoarte de progres depuse cu cererile de rambursare intermediare și rapoarte finale
 • Consultanță și verificare documente justificative necesare, întocmire dosar cereri de rambursare/cereri de plată
 • Consultanţă şi ajutor oferit pentru furnizorii/terții/echipa de management implicaţi în proiect: contabil, arhitect, proiectant, executant, furnizori de echipamente şi/sau servicii
 • Notă de determinare a valorii contractului
 • Întocmire specificații tehnice
 • Trimitere cereri de ofertă/publicare anunţ de intenţie (după caz)
 • Consultanță în analiza ofertelor primite din partea potențialilor furnizori/prestatori
 • Notă justificativă de atribuire
 • Informare ofertanţi/publicare anunţ de atribuire (după caz)

Nivelul de implicare al consultantului în implementarea proiectului poate include consilierea beneficiarului în ceea ce priveşte implementarea proiectului, organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie sau chiar preluarea întregului management al proiectului.

Abonamente

Durata contractului

UNIC

1 an

2 ani

3 ani

Generare de proiect

✔

✔

✔

✔

Consultanţă la sediul Beneficiarului

✔

✔

✔

✔

Întocmirea de cereri de finanțare într-un număr nelimitat
pentru Beneficiarul Principal

1

✔

✔

✔

Întocmirea a câte o singură cerere de finanțare pentru fiecare Beneficiar
Secundar definit prin contract

-

1 beneficiar
secundar

2 beneficiari
secundari

3 beneficiari
secundari

Întocmirea anexelor la cererea de finanțare, cu excepția acelora
care trebuie întocmite de experți autorizați

✔

✔

✔

✔

Asistenţă pe perioada verificării proiectului

✔

✔

✔

✔

Consultanţă pe perioada implementării proiectului/proiectelor

✔

✔

✔

✔

Consultanţă privind organizarea procedurilor de achiziţii

✔

✔

✔

✔

Garanția monitorizării personalizate a finanţărilor eligibile nou apărute

✔

✔

✔

✔

Garanția împotriva respingerii din motive de formă a cererii de finanțare

✔

✔

✔

✔

Garanţia valorii câștigate

✔

✔

✔

✔

Garanţia privind investiţia

✔

✔

✔

✔

Garanţia privind raportul de succes

-

✔

✔

✔

Comision de succes cu reducere (-1%)

-

-

✔

✔

Valoarea de bază a contractului fără TVA

-

-

-

✔

Pentru a beneficia de o ofertă personalizată vă rugăm să completați formularul de mai jos.

Solicită mai multe informații și o consultanță GRATUITĂ!

Prin utilizarea butonului TRIMITE de mai jos, accepți politica noastră de confidențialitate a datelor personale.

*Câmp obligatoriu

• îți oferim mai multe informații - GRATUIT
• verificăm eligibilitatea firmei și a ideilor de investiții - GRATUIT
• elaborăm cererea de finanțare
• îți oferim servicii de proiectare prin partenerul nostru Goodwill Energy
• îți oferim consultanță pe perioada de implementare / post-implementare