450.000 Lei nerambursabili pentru întreprinderile producătoare | Programul Național Multianual de Microindustrializare

A fost anunțată relansarea Programului Național Multianual de Microindustrializare destinat stimulării și dezvoltării întreprinderilor producătoare.

Valoarea maximă a finanțării este de 450.000 Lei/proiect, iar beneficiarii pot fi:
• întreprinderile mici și mijlocii cu minim 1 exercițiu financiar încheiat, din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru
• microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii din regiunea de dezvoltare București-Ilfov, cu minim 1 exercițiu financiar încheiat

Data estimativă lansare: 21 august 2017

Termen estimativ de depunere a proiectelor: 31 august 2017

Data până la care puteți stabili o întâlnire cu reprezentanții noștri este: 7 august 2017.

Pentru a afla mai multe informații și pentru a beneficia de o consultanță GRATUITĂ accesați linkul: https://goo.gl/D6yijY.

Microindustrializare 2017

Sprijin pentru investiții productive în acvacultură | Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime – Măsurile II.2 și IV.4

Noi linii de finanțare nerambursabilă redeschise

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 relansează apelul de proiecte pentru măsurile II.2 și IV.4.

Măsura II.2 vizează toate tipurile de investiții legate de valoarea adăugată a produselor, creșterea producției și a eficienței resurselor, inclusiv tratarea deșeurilor și activități complementare legate de activitățile de bază de acvacultură ale întreprinderii.

Măsura IV.4 țintește înființarea și/sau modernizarea unităților de procesare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese, creșterea numărului de locuri de muncă, economii de energie, reducerea impactului asupra mediului.

Această sesiune de depunere a proiectelor este deschisă până la data de 02.09.2017.

Pentru a afla mai multe informații și pentru a beneficia de o consultanță GRATUITĂ accesați linkul https://goo.gl/zq3QN6.

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime Măsurile II.2 și IV.4

Programul Operațional Infrastructură Mare 6.2

Programul Operațional Infrastructură Mare 6.2 reprezintă o oportunitate de finanțare nerambursabilă destinată producătorilor industriali cu scopul de a sprijini identificarea şi implementarea unor măsuri de eficienţă energetică.

Prin Programul Operațional Infrastructură Mare 6.2 se urmărește introducerea de sisteme de monitorizare pentru sporirea economiilor în consumul de energie şi evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul societăţilor sprijinite.

Depunerea proiectelor se face până la data de 17.10.2017.

Pentru a afla mai multe informații și pentru a beneficia de o consultanță GRATUITĂ accesați linkul https://goo.gl/j2AlNl.

Programul Operațional Infrastructură Mare 6.2

LANSAT: Programul Operațional Infrastructura Mare 6.4

Vă informăm că Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat Programul Operațional Infrastructură Mare 6.4, pentru creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă in sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă. Depunerea proiectelor se face în perioada 17.07.2017 – 31.12.2019.

Pentru a afla mai multe informații și pentru a beneficia de o consultanță GRATUITĂ accesați linkul https://goo.gl/u5Oqp7.

Programul Operațional Infrastructura Mare 6.4

LANSAT: Programul Operațional Infrastructura Mare 6.1

Vă informăm că Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat Programul Operațional Infrastructură Mare 6.1, pentru investiţii în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală. Depunerea proiectelor se face în perioada 17.07.2017 – 31.12.2018.

Pentru a afla mai multe informații și pentru a beneficia de o consultanță GRATUITĂ accesați linkul https://goo.gl/GiOLgB.

Programul Operațional Infrastructură Mare 6.1